Så har Emaus-kirken har fået nye mosaikruder i gavlen

20190513 140504besk

 De er kreeret af kunstneren Helle Scharling Todd. Med hjælp fra  et par fonde har vi kunne holde projektet stort set udgiftsneutralt for valgmenigheden. Ligesom vi også gjorde det med vores 150 års jubilæum i januar. Det er vi selvfølgelig meget taknemmelige for.


Mosaikruderne kan nu opleves i forbindelse med vores gudstjenester, hvor alle selvfølgelig er velkomne.

 

Vi tænker at arrangere en lidt mere officiel indvielse Søndag, den 16. juni efter gudstjenesten kl 10.00.  med kunstneren og med vores gamle præst Gustav Reck, som i sin tid fik ideen og har gjort en stor indsats for at projektet blev til virkelighed.

mosaik20190513 135127 mosaik20190513 135118

P008

Kerteminde Valgmenighedskirke er opført i 1868 som en korskirke, bygget af gule mursten.

Kirken har kamtakkede gavle og et lille vesttårn med spir. I modsætning til de fleste andre af vore kirker, har Emauskirken kun én byggefase.

Kirken har spidsbuede vinduer og savner pragt såvel i det ydre som i det indre. Dette er en understregning af, at ordet er det essentielle.

Kirken har tøndehvælv af pudsede brædder. Altertavlen forestiller Ernmausrnødet og er en kopi af altertavlen i Fåborg kirke, visende »Kristus i Emaus«, malet af professor W. Marstrand. Kopien er udført af J.P. Bless, en onkel til kunstmaleren Johannes Larsen.

Døbefonten er kirkens ældste inventar, en smuk romansk granitfont med bueblændinger og dobbelt tovsnoning på overkanten. Bueblændingerne går igen på foden, men her i mindre format. Fonten er indkøbt fra Egeskov på Sydfyn, hvor den sammen med andre fonte har stået i et af slotsparkens anlæg.

Kirkens inventar er skænket af menigheden, enten i form af økonomiske tilskud, arbejdsindsats (værdisat eller som gaver). På kirkemuren er indsat en mindetavle over lægprædikanten Ole Henrik Svane, som var én af vækkelsesbevægelsens foregangsmænd, som trodsede forbudet mod private religiøse møder. Teksten lyder: "Her boede Ole Henrik Svane fra 1814-1828 og her virkede han til Velsignelse for Christenlivet i Kerteminde og Omegn. Et Vidnesbyrd herom er Valgmenigheden, der satte ham dette minde."

Tavlen sad oprindelig på den nu nedrevne bygning, konditor Jensens hus Langegade 39.

 

Søndag d. 6 oktober kl. 10.00 indvies i Betlehemskirken i Dalby nogle små billeder til udsmykning af prædikestolen.

De er skabt af vores gamle præst Bjørn Krab-Johansen. Efter gudstjenesten byder vi på et lille glas vin og Bjørn fortæller om billederne og deres tilblivelsesproces.

Billede prdikestol Betlehemskirken Dalby besk