Laurits Christian Hagen

(1868-1876)

LauritsChristianHagen

Laurids Christian Hagen blev født den 29. maj 1808 på Merløsegaard i Tostrup sogn syd for Holbæk. Hørte Grundtvigs prædikener 1825 - 26 og havde et nært samarbejde med ham. Udgav: Historiske salmer med mange salmer og rim af Grundtvig (1832) Fx: De levendes land fra 1824 blev her trykt og udgivet for første gang. Hagens bog blev bl.a. brugt i Georg Jensens skole på Christianshavn - vistnok den første skole efter Grundtvigs tanker (Poul Boisens udtalelse)
1840 sognepræst i Medolden syd for Skærbæk ud til vadehavet. Kold og Jens Lassen blev hans nære venner og gæster.
Hagen imod de gudelige forsamlinger modsat Kold. 6. november 1841 offentliggører Hagen en opfordring til fremme af Grundtvigs højskoletanker. Overvejede selv en højskole i Medolden. Havde fundet bygning og søgte en lærer.

- 1843 bliver Hagen medlem af Slesvigske forening.
- 1846 Valgt ind i Rødding højskoles direktion
- 1853 nævnes han som medbestyrer af skolen
- 1850 sognepræst i Stepping & Frørup
- 1862 ridder af Dannebrog
- 1867 afskediget - da han ikke vil aflægge ed til den preussiske konge

Da myndighederne så i stedet for Hagen ansætter en IM præst i Kerteminde kommer Valgmenigheden næsten af sig selv - præsten havde man jo allerede.
Hagen er nu 60 år gammel.
Forudsætningen for Kerteminde-Dalby Valgmenighed finder vi altså i den vækkelsesbevægelse, der fra begyndelsen af 1800-tallet opstod over hele Danmark.
Her på Østfyn var bevægelsen som sagt særlig aktiv.
Overalt i landet så man hen til egnen med beundring - hvis man hørte til de vakte - og med største ubehag hvis man hørte til myndighederne.

Det lader sig ikke nemt forklare, hvorfor noget nyt pludselig opstår i en kreds af mennesker, så de gribes og forandres, og selv vil forandre deres omgivelser.

Men hvis man ser på nogle enkeltpersoner, kan man bedre fornemme tiden og dens forhold - og de brydninger, der omskabte Danmark fra et stillestående, enevældigt regeret rige til et dynamisk folkestyre.
Drivkraften var forholdet til troen og kirken.

Niels Lindberg

(1876-1886)

 NielsLindberg

 

Poul Boisen

(1886-1920)

   

Oscar Geismar

(1921-1931)

   

K.C. Holm

(1952-1958) 

KCHolm  

Søren Anker-Møller

(1958-1964)

SoerenAnkerMoeller  

Niels Holm

(1965-1970)

NielsHolm  

Poul Bredsdorff

(1972-1976)

PoulBredsdorff  

Bjørn Krab-Johansen

(1976-1985)

BjoernKrabJohansen  

Agnete Holm Hvidt

(1985-1996)

AgneteHolmHvidt  

Gustav Reck

(1996- 2016)

GustavReck  

Anders Lundbeck Rasmussen

(2016 - )

 Portræt ALR fr