Årsberetning for 2022 , Kerteminde – Dalby Valgmenighed

Året 2022 startede bestyrelsen med at ønske vort mangeårige medlem af bestyrelsen, Else Sørensen til lykke med 80års fødselsdagen.
Ultimo marts måned var der arbejdsdag, og alt blev fint til forårets komme og konfirmationerne og frokosten smagte fantastisk. Stor tak til alle.
Anders var mærket af sit uheld ultimo dec, hvilket resulterede i en operation,- og der blev brug for præste -kollegers hjælp, samt hjælp til både kirkeblad, runde fødselsdage mm, men alt lykkedes, og trods smerter og stadig under genoptræning, klarede vores præst konfirmationerne til ug +, til glæde for alle.
Der var provstesyn - det var ikke så godt…. Der var et dåbsfad som skulle have en ekstra gang pudsning, men af alvorligere ting var der loftet over døbefonden ,loftet slår revner, og truer med at falde ned. Arkitekt firmaet Vaag arkitekter v/ Thomas Vaag, bliver hidkaldt og vil lave en nærmere rapport over hvad der kan og skal laves, ligeledes en beregning over udgifterne. Tegnestuen , hjemmehørende på Hverringe er specialiseret indenfor bevaring og udvikling af de historiske bygningsmiljøer på Fyn , såvel som i resten af landet. Kendskab og respekt for en bygnings alder og historie er afgørende , når den skal vedligeholdes istandsættes korrekt siger Thomas Vaag. Der er kommet en foreløbig rapport, - den er knap så slem som først antaget , men det kommer til at koste og vi skal søge fonde. Hvor og hvor meget ved vi desværre ikke endnu. Heldigvis ---- har vi i denne situation 2 kirker, så der er ingen hindring for at gå i kirke.
Vore præst Anders er en flittig klummeskriver i Kerteminde Netavis,- han har også deltaget i sommerpasning af Odense og Vejstrup kirke,- besøger syge og ældre fra menigheden . Det er alt sammen så godt - men alligevel vil vi gerne have flere medlemmer , navnlig unge - hvordan får vi fat i konfirmandforældrene ?
Taget på samlingsstuen blev utæt - der stod spande hist og pist - Taget er blevet repareret.
Gulvet i præsteparrets spisestue er slidt helt igennem - der kommer nyt gulv på.
Arbejdsdagen , den 17. september gik helt fantastisk godt. Træer blev fældet , skure tømt for gammelt skidt, andre gjort rene og ryddet op , alle vinduer i kirken blev pudset, hækken blev klippet, jernporten malet, og de kogte pølser smagte fantastiske . I Dalby var der malet og fjernet en masse fra loftet ,- så også her blev der gjort en stor indsats. Atter engang stor TAK til alle.
Der var også lavet et frivillig arbejdshold, med Kristen i spidsen , han har sammen med Holger , og Ejner sidenhed også gjort et stor stykke arbejde med bl.a. at rense hele parkeringspladsen indenfor kirkemuren , og få beskåret flere træer.
Og det med at beskære - det vil sige klippe hæk,- det betød et møde med hegnssynet, da vore naboer mente at de gamle 5 m, som formanden havde bedt blive klippet i sammen højde som den nyplantede hæk, bevirkede at man kunne se hvad der foregik i deres private bolig. Aftalen blev at naboen skal spørges når vi klipper hæk og fjernes ukrudt ( vi har hegnspligten - men sådan er reglerne ) og vi gøder hækken 3 gange årligt. Og alt kommunikation med naboen foregår fremover skriftligt. Og de 5 m og den nyplantede hæk, mente hegnsynsformanden ville være ca 1.20 i løbet af et års tid. Navnlig stor tak til Steen Jensen som var bisidder.
Skat indkalder til møde for alle valgmenigheder, grundet den lovmæssige fradrag for gaver jf. ligningslovens §8A , hvilket bevirker at bestyrelsen vil fremkomme med en ændring af vedtægterne, på kommende generalforsamling i 2023, så betingelserne opfyldes.
Der var fredlysgudstjeneste den 23. november kl. 17. 00 , en virkelig smuk aften , fredlysgudstjenesten er kommet for at blive.
Der bliver planlagt Studiekreds indenfor emnet ”Kærlighed” i starten af 2023, og allerede nu, selvom det hører til årsberetning for 2023, kan røbes at det er et tilløbsstykke.
Nye medlemmer bliver gjort opmærksom på at skattelettelsen i forbindelse med ydelse til Valgmenigheden er ca. lige deres træk%, og for manges vedkommende 39-40%
Præsteparret har et nedslidt køkken og fremkommer med ønsket om et nyt i 2023
1 søndag i advent gik ligeså fint som den plejer .
Julegudstjenesterne var knap så besøgte som de plejer - det retter sig helt sikkert til julen 2023

- tak til alle for god indsats, tak til havehold – tak til kaffehold – tak alle -

 

Dette var beretningen for 2022.

Inge B. Napora
26. marts 2023