Kerteminde – Dalby Valgmenighed

Årsberetning for 2021

Året 2021 startede med at sætte os alle på en prøve ,- vi måtte erfare , at Tålmodighed er en dyd, for vi måtte atter acceptere at coronaen havde grebet om os. Dette medførte at vi ikke måtte synge, vi skulle bære mundbind, undtagen når vi sad ned - hver anden kirkebænk blev spærret af , fokus på håndhygiejne , osv osv - men endelig langt om længe kunne vi smide mundbindet og synge i kirken - og som noget rigtig positivt er antallet af kirkegængere steget stille og roligt - vi ligger rigtig højt , sammenlignet med kommunens øvrige kirker - men vi mangler alligevel medlemmer, så alle må rigtig gerne fortælle alt det positive der er ved at være en del af valgmenigheden, fællesskabet, at vi kommer hinanden ved og ikke mindst at vi har en ung præst ( det er man når man er næsten 52 ) som laver nogle gode prædikener, hvor også hverdagens liv, bliver berørt. Tag naboen , en god ven eller en kollega med i kirke - vi skal alle gøre en indsats for at bevare vores Valgmenighed

Konfirmanderne var aktive i foråret og sommeren 2021 , Udenfor snittede de små fine trækors , lavede bål med hygge og sang, indenfor lavede de malerier over et bestemt emne,- skrev hver især deres selvvalgte konfirmationsord bagpå deres maleri. Kunstterapeut Christina Buch, vejledte og hjalp konfirmanderne med selve maleriet. Konfirmanderne havde også besøg af bedemand med rustvogn, og alle fik indsigt i at livet ikke er evigt, og hvad den praktiske del er i forbindelse med døden.

Der var konfirmation i august måned, henholdsvis en lørdag og søndag, en tradition som er kommet for at blive.

I maj måned var der fælles gudstjeneste i det fri for de Fynske valgmenigheder, i Sdr. Nærå hvor vi også herfra vores menighed deltog med 10 personer + præst og formand, Solen strålede omkap med masser af glade mennesker og vores præst , Anders var yderst hjælpsom da majstangen efter gudstjenesten skulle rejses. En rigtig god dag.

Der var generalforsamling i juni , meget forsinket , men sådan var det.

Høstgudstjeneste i september , hvor vi også kunne fejre Poul Balle, som har været organist i 25 år til stor glæde for os alle. Og præsten viste han kunne andet end prædike, han har lavet Kerteminde valgmenigheds valnøddesnaps , en snaps der bliver bedre og bedre år for år, så vi må håbe han fortsætter med sit nye projekt.

Vi har fået indført kirkekaffe i Emaus – kirken , ca. hver 3. søndag i måneden, kaffeholdet består 3 damer, Lis Sommer , Lene Nicolajsen og Marie Boisen.

I Betlehemskirken er der kirkekaffe hver den 1. søndag i måneden, og her er det Marianne og Peter Sørensen , der klarer det.

Vi har fået plantet et stykke nyt hæk, ca 14 meter, - Jens Rasmussen sørgede for at de gamle, dårlige planter blev hevet op, gravede ny rende , og Jette og Lars Bo Jørgensen plantede de nye træer .

Vi har fået nyt rengøringshold, 2 gæve piger, Signe Nielsen og Katrine Christensen, fra 9. klasse klarer rengøringen i kirken, samt samlingsstuen hver onsdag.

Gulvet i præstens spisestue skal udskiftes - ligesom der er problemer med gulvet ved havedørene - - der indhentes tilbud - og vi håber på det kan blive lavet i 2022

Vi nåede ikke at få alle træer beskåret - det må blive i 2022, men ukrudtet er holdt nede, og efeuen er blevet kraftigt beskåret.

I 2021 udeblev traditionen omkring fredslyset,- denne tradition bliver genoptaget i 2022.
Julegudstjenesten i 2021 var stadig præget af corona – restriktioner , hverken den ene eller den anden kirke var fyldte - og pga corona situationen blev der ikke serveret champagne samt kransekage til Nytårsgudstjenesten.


Inge B. Napora
3. april 2022