P008

Kerteminde Valgmenighedskirke er opført i 1868 som en korskirke, bygget af gule mursten.

Kirken har kamtakkede gavle og et lille vesttårn med spir. I modsætning til de fleste andre af vore kirker, har Emauskirken kun én byggefase.

Kirken har spidsbuede vinduer og savner pragt såvel i det ydre som i det indre. Dette er en understregning af, at ordet er det essentielle.

Kirken har tøndehvælv af pudsede brædder. Altertavlen forestiller Ernmausrnødet og er en kopi af altertavlen i Fåborg kirke, visende »Kristus i Emaus«, malet af professor W. Marstrand. Kopien er udført af J.P. Bless, en onkel til kunstmaleren Johannes Larsen.

Døbefonten er kirkens ældste inventar, en smuk romansk granitfont med bueblændinger og dobbelt tovsnoning på overkanten. Bueblændingerne går igen på foden, men her i mindre format. Fonten er indkøbt fra Egeskov på Sydfyn, hvor den sammen med andre fonte har stået i et af slotsparkens anlæg.

Kirkens inventar er skænket af menigheden, enten i form af økonomiske tilskud, arbejdsindsats (værdisat eller som gaver). På kirkemuren er indsat en mindetavle over lægprædikanten Ole Henrik Svane, som var én af vækkelsesbevægelsens foregangsmænd, som trodsede forbudet mod private religiøse møder. Teksten lyder: "Her boede Ole Henrik Svane fra 1814-1828 og her virkede han til Velsignelse for Christenlivet i Kerteminde og Omegn. Et Vidnesbyrd herom er Valgmenigheden, der satte ham dette minde."

Tavlen sad oprindelig på den nu nedrevne bygning, konditor Jensens hus Langegade 39.